Εκτός από τα είδη τρούφας αυτού του γένους με  εμπορική και γευστική αξία υπάρχουν και  τα ακόλουθα είδη με μη-εμπορική και γευστική κυρίως αξία:

 

 

 

Tuber excavatum Tuber rufum

Tuber excavatum (Η λευκή τρούφα του Durone)

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Χρώμα: Από ωχροκίτρινο όταν είναι ανώριμο έως σκούρο καστανό με πορτοκαλί ή κόκκινες εκφάνσεις.

Σχήμα: Σφαιρικό έως ωοειδές, ελαφριά έως πολύ λοβωτό κατά περίπτωση, διαμέτρου 4.6-6.7 cm περίπου, με έντονο και χαρακτηριστικό  κοίλωμα στη βάση (basal cavity).

Περίδιο: Όχι πολύ λεπτό, χρώματος ωχροκαφέ ανοικτού προς το μουσταρδί. Δομή ψευδοπαρεγχύματος αποτελούμενη από σφαιρικά – πολυγωνικά στοιχεία διαφόρων διαστάσεων.

Θρόμβος: Σαρκώδης και σκληρός με στείρες περιοχές λεπτές και προσανατολισμένες προς την κοιλότητα (basal cavity). Γόνιμες περιοχές με αρκετά  ασκοσπόρια, χρώματος ωχροκαφέ. Στείρες περιοχές χρώματος υπόλευκου.

Οσμή: Ήπια μεταξύ μανιταριού και λουλουδιών.

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί: Σφαιρικοί, ελαφρώς ωοειδείς με μικρό κατά περίπτωση ποδίσκο, αποτελούμενοι από    1-4 σπόρια.

Σπόρια: Ελαφρώς ελλειψοειδή έως σφαιρικά, διαστάσεων 30x52 – 22x37 μm, περιμετρικά κλειστά (χωρίς οπές) με χωρία και μικρές ακίδες στην περιφέρεια. Ο μέσος όρος του αριθμού των χωρισμάτων – κυψελών κατά τη μέγιστη διάσταση είναι 3-4 (5)  χωρίσματα περίπου.

 

Το συγκεκριμένο είδος τρούφας είναι από τα πλέον γνωστά στον Ελλαδικό χώρο με μεγάλο εύρος εξάπλωσης τόσο σε υψόμετρο, όσο και σε δασικά είδη με τα οποία συμβιώνει.  Αποτελεί επίσης πρόβλημα σε τεχνητές φυτείες με την ισχυρή ανταγωνιστική του δράση έναντι σε εμπορικά είδη όπως η λευκή πολύτιμη και η μελανόσπορη τρούφα.

Τέλος, βασικά του χαρακτηριστικά θεωρούνται η συνεκτικότητα των καρποσωμάτων (σκληρά σαν πέτρες) και η έντονη και βαθιά κοιλότητα στη βάση τους.

 

Tuber rufum

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Χρώμα: Το συγκεκριμένο είδος συναντάται στον ελλαδικό χώρο με πολλές αποχρώσεις από ανοικτό καστανό έως κιτρινωπό, κεραμιδί, καστανόμαυρο, ακόμα και μαύρο.

Σχήμα: Σφαιρικό έως ελλειψοειδές.

Περίδιο: Όχι πολύ λεπτό. Κύτταρα περιδίου σφαιρικά και πολυγωνικά σχηματίζοντας μορφή ψευδοπαρεγχύματος.

Θρόμβος: Σαρκώδης, συνεκτικός . Στείρες περιοχές δύο χρωματισμών και διαστάσεων. Ολιγάριθμες και λεπτές χρώματος υπόλευκου και περισσότερες και χονδρότερες στείρες περιοχές χρώματος διάφανου γκρι (το χρώμα της σιλικόνης) που καταλήγουν περιμετρικά στο περίδιο με μια πολύ χοντρή περιοχή. Γόνιμες περιοχές ανοικτού καστανού έως καστανόμαυρου, που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του θρόμβου.

 

Οσμή: Έντονη παρομοιάζει με τρούφα.

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί: Ελλειψοειδείς έως ακανόνιστοι χωρίς ποδίσκο που περιέχουν  1-5 σπόρια.

Σπόρια: Ελλειψοειδή, διαστά-σεων 17,58-40,13 x 14,43-25,77 μm. Επιφάνεια σπορίων καλυμμένη  από βελονοειδείς ακίδες.

 

Το συγκεκριμένο είδος τρούφας είναι από τα πλέον γνωστά στον ελλαδικό χώρο με μεγάλο εύρος εξάπλωσης και σε περιοχές και σε είδη δασικών δέντρων. Επίσης, βασικά του χαρακτηριστικά θεωρούνται η συνεκτικότητα των καρποσωμάτων, οι πολύ μικρές τους διαστάσεις, τα κοκκινοκάστανα χρώματα και ίσως το βασικότερο οι στείρες περιοχές δύο χρωματισμών στο θρόμβο, κάτι που δεν συναντάμε σε άλλα είδη του γένους Tuber.

 

© 2017  All rights reserved by Precious Truffle