Τα κυριότερα είδη τρούφας αυτού του γένους με αυξημένη εμπορική και γευστική αξία είναι τα ακόλουθα:

 

 • Tuber aestivum (Θερινή μαύρη τρούφα),
 • Tuber uncinatum ή κατά πολλούς Tuber aestivum forma uncinatum (Φθινοπωρινή μαύρη τρούφα, τρουφα της βουργουνδίας)
 • Tuber melanosporum (Μαύρη μελανόσπορη τρούφα ή τρούφα του Perigord)
 • Tuber brumale (Χειμερινή μαύρη τρούφα)
 • Tuber magnatum (Πολύτιμη λευκή τρούφα),
 • Tuber borchii (Μπόρκειος τρούφα).
 • Tuber macrosporum (Η ήπια μαύρη Τρούφα)
 • Tuber mesentericum (Truffe noire du Lorraine, Bagnoli black Truffle)
Tuber aestivum Tuber uncinatum Tuber melanosporum Tuber magnatum Tuber borchii Tuber macrosporum Tuber mesentericum Tuber brumale

Tuber aestivum (Θερινή μαύρη τρούφα) &

Tuber uncinatum (Φθινοπωρινή μαύρη τρούφα)

 

Είδη κοινά στα δάση της Ελλάδα κατά τους θερινούς ζεστούς μήνες και νωρίς το φθινόπωρο. Χαρακτηρίζονται η μεν πρώτη ως μαύρη θερινή τρούφα που συλλέγεται από αρχές Απριλίου μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου και η δεύτερη ως φθινοπωρινή που συλλέγεται από μέσα Σεπτεμβρίου ως και το μήνα Ιανουάριο αν ο καιρός είναι καλός με αργοπορημένο χειμώνα. Είδη δέντρων με τα οποία συμβιώνουν είναι τα: Quercus coccifera (πουρνάρι), Q. pubescens (χνουδωτή δρυς), Carpinus orientalis (γαύρος ο ανατολικός) και Pinus nigra (μαύρη πεύκη).

Είναι είδη με ιδιαίτερα αρώματα και έντονο εμπορικό ενδιαφέρον αν συνυπολογίσει κανείς ότι παράγει, συχνά, αρκετά με-γάλα καρποσώματα.

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Χρώμα: Καστανό έως καστανόμαυρο με μια ελαφρά κατά τόπους απόχρωση του γκρι.

Σχήμα: Σφαιρικό προς το ακανόνιστο, ελαφριά λοβωτό, διαμέτρου 5.5-12.5 cm περίπου, χωρίς κοίλωμα στη βάση.

Περίδιο: Αρκετά παχύ, αποτελούμενο από καστανά έως καστανόμαυρα, ευδιάκριτα με γυμνό μάτι, ογκίδια πολυγωνικά – πυραμιδοειδή, διασπασμένα κατά περίπτωση σε ακτινωτά μέρη ελαφρώς οξύληκτα  στην κορυφή, με διαστάσεις βάσης από 4 έως 7 mm (βάσει καταγραφών και βιβλιογραφίας). Η τομή του περιδίου εμφανίζει σφαιρικά και πολυγωνικά κύτταρα που όλα μαζί  δημιουργούν  μορφή ψευδοπαρεγχύματος.

Θρόμβος: Σαρκώδης, χρώματος ανοικτού γκρι  έως ανοικτού κανελί. Στείρες περιοχές χρώματος υπόλευκου έως  λευκού που αναστομώνονται και συνήθως εκτείνονται από το περίδιο ως το κέντρο του καρποσώματος. Γόνιμες περιοχές χρώματος ανοικτού γκρι – κανελί με ασκοσπόρια αποτελούμενα από 1 έως 4 (5) σπόρια. Η διάκριση των γόνιμων και των στείρων περιοχών είναι εύκολη και διακρίνεται από το χρωματισμό.

Οσμή : Έντονη ευχάριστη, ιδιαίτερη.

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί: Διαστάσεων 80-100 x 60-75 μm, αποτελούμενοι από 1-4 (5) σπόρια, σφαιρικοί έως ελλειψοειδείς, με κατά περίπτωση κοντό και πεπλατυσμένο ποδίσκο.

Σπόρια: Χρώματος καστα-νοκίτρινου, ελλειψοειδή έως ημισφαιρικά, διαστάσεων 25-30 x 18-22 μm. Η επιφάνεια των σπορίων καλύπτεται από κατά τόπους κοντές κάθετες  ακίδες και από δίκτυο με μορφή κυψέλης αποτελούμενο από ακανόνιστα πολυγωνικά χωρία, με αριθμό 3-4 κατά μήκος της μέγιστης διάστασης του σπορίου (μήκος).

 

Χαρακτηριστικά όπως η εποχή συλλογής, η απουσία κοιλότητας στη βάση του καρποσώματος, τα έντονα οξυμένα ογκίδια στην επιφάνεια και οι διαστάσεις των σπορίων διαχωρίζουν τα συγκεκριμένα είδη από το κατά πολλά παρόμοιο είδος μύκητα T. mesentericum.

 

Tuber melanosporum (Μαύρη μελανόσπορη τρούφα ή τρούφα του Perigord)

 

Έιδος σπάνιο στα δάση της Ελλάδα σε άγρια μορφή (βάσει καταγραφών). Έχει καταγραφεί μέχρι τώρα μόνο στη ζώνη της δρυός (450 μέτρα περίπου). Χαρακτηρίζεται ως μαύρη χειμερινή τρούφα και συλλέγεται από αρχές Δεκεμβρίου μέχρι και τέλος Μαρτίου όταν ο καιρός συνεχίζει να είναι ψυχρός. Είδη δέντρων με τα οποία συμβιώνει: Q. pubescens (χνουδωτή δρυς) & Carpinus orientalis (γαύρος ο ανατολικός). Είναι είδος τρούφας που χρειάζεται μια αρκετά ψυχρή περίοδο για να ωριμάσει και να "εκτονώσει" αυτά τα θεσπέσια αρώματα που τη χαρακτηρίζουν. Γι' αυτό και οι βασικοί μήνες συγκομιδής θεωρούνται ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος.

 

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Καρπόσωμα: Συνεκτικό συμπαγές.

Χρώμα: Καστανό έως κοκ-κινοκάστανο κατά τόπους.

Σχήμα: Σφαιρικό.

Περίδιο: Αποτελούμενο από ευδιάκριτες καστανόμαυρες πυραμιδοειδείς προεξοχές  ελαφρώς πιεσμένες στην κορυφή και μέγιστο πλάτος βάσης στα 2-4mm.

Θρόμβος: Σαρκώδης, συμπαγής, συνεκτικός, υψηλής πυκνότητας. Χρώμα γόνιμων περιοχών καστανό προς το μαύρο. Οι στείρες περιοχές υπόλευκου χρωματισμού  δημιουργούν ένα δίκτυο με πολλές αναστομώσεις. Το πάχος τους είναι κατά πολύ μικρότερο από άλλα παρεμφερή είδη τρούφας και ο αριθμός αυτών καθώς και οι αναστομώσεις που δημιουργούν πολύ περισσότερες.

Οσμή: Έντονη, ευχάριστη πολύ διαφορετική από την κατά πολλά παρόμοια T. brumale.

 

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί:  Διαστάσεων 65-85 x 50-70 μm, αποτελούμενοι από 1-5  σπόρια, σφαιρικοί, εύθραυστοι,  με κατά περίπτωση κοντό ποδίσκο.

Σπόρια: Χρώματος καστανόμαυρου, ελλειψοειδή, διαστάσεων κατά μέσο όρο 28,10-32  x 16-21 μm. Η επιφάνεια των σπορίων καλύπτεται από ευδιάκριτες ακίδες διαστάσεων 2-4 μm που φύονται σε όλη την επιφάνεια με μεγάλη πυκνότητα.

 

Χαρακτηριστικά όπως η τοποθεσίας συλλογής, η εποχή δειγματοληψίας, το δασοπονικό είδος, το υψόμετρο και η εμφάνιση του καρποσώματος σε συνδυασμό με την εσωτερική διαμόρφωση και τα περαιτέρω μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, διαχωρίζουν σαφώς το δείγμα από τα είδη T. aestivum και T. brumale που επίσης διαθέτουν σπόρια παρόμοιας διαμόρφωσης και διαστάσεων.

Tuber brumale  (Χειμερινή μαύρη τρούφα)

 

Έιδος αρκετά κοινό στα δάση της Ελλάδα . Έχει καταγραφεί μέχρι τώρα κυρίως στη ζώνη της δρυός (450 έως 800 μέτρα). Χαρακτηρίζεται ως μαύρη χειμερινή τρούφα και συλλέγεται από αρχές Δεκεμβρίου μέχρι και τέλος Απριλίου όταν ο καιρός συνεχίζει να είναι ψυχρός. Είδη δέντρων στα οποία έχει καταγραφεί: Q. pubescens (χνουδωτή δρυς) , Corylus avellana (η κοινή φουντουκιά), Carpinus orientalis (γαύρος ο ανατολικός) και Q. coccifera (το κοινό πουρνάρι). Είναι είδος με άρωμα αρκετά έντονο και οξύ που παρομοιάζει με τα αρώματα της μελανόσπορης τρούφας γι' αυτό και συχνά πολλοί συλλέκτες άγριας τρούφας μπερδεύονται στην αναγνώριση.

 

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Χρώμα: Καστανό έως καστανόμαυρο

Σχήμα: Σφαιρικό προς το ωοειδές χωρίς εμφανή κοιλότητα στη βάση (basal cavity)  του καρποσώματος.

Περίδιο: Αποτελούμενο από κα-στανόμαυρα πολυγωνικά πυραμιδοειδή ογκίδια 2-3 mm πλατιά, έντονα πιεσμένα στο κέντρο, με κατά πλειοψηφία ακτινωτές ραγαδώσεις, που ξεκινούν από το κέντρο και καταλήγουν στην περίμετρο.

Θρόμβος: Σαρκώδης, με ολιγάριθμες και ευδιάκριτες στείρες περιοχές που δεν αναστομώνονται. Στείρες περιοχές όχι πολύ λεπτές, χρώματος υπόλευκου έως μπεζ που ξεκινούν κατά πλειοψηφία από τη βάση του καρποσώματος, χωρίς να καταλήγουν στο περίδιο. Γόνιμες περιοχές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του θρόμβου, χρώματος κανελί έως γκριζοκάστανου με πολλά σπόρια.

Οσμή: Απαλή, όχι πολύ έντονη, ευχάριστη.

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί:  Σφαιρικοί προς ωοειδείς, εύθραυστοι,  με κατά περίπτωση μικρό ποδίσκο, διαστάσεων 50-72 x 44-60 μm, αποτελούμενοι από 1-5 σπόρια (σπανίως 6).

Σπόρια: Σφαιρικά προς ελλειψοειδή, περιμετρικά κλειστά (χωρίς οπές). Χρώμα καστανό ανοικτό και επιφάνεια αποτελούμενη από πολυάριθμα οξύληκτα αγκάθια, αραιά τοποθετημένα,  διαστάσεων κατά μέσο όρο 4,58 μm.

 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ melanosporum & brumale είναι:

 

 • Η διάταξη των  στείρων περιοχών στο θρόμβο (στον περίτεχνο εσωτερικό διάκοσμο),
 • Το χρώμα του θρόμβου,
 • Οι ακίδες στην επιφάνεια των σπορίων του μύκητα που διακρίνονται μόνο με μικροσκόπιο,
 • Η οσμή που ένας έμπειρος συλλέκτης μπορεί να διακρίνει και να ξεχωρίσει.

 

Tuber magnatum (Πολύτιμη λευκή τρούφα)

 

Είδος μέχρι πρότινος μη καταγεγραμμένο στα ελληνικά εδάφη. Οι Ιταλοί ισχυρίζονταν για πολλά χρόνια ότι είναι οι μοναδικοί που κατέχουν τη δυνατότητα και την εδαφοκλιματική ικανότητα να καλλιεργούν και να συλλέγουν αυτό το πολύτιμο λευκό διαμάντι της φύσης που απογειώνει τις γαστρονομικές δημιουργίες διάσημων σεφ ανά την υφήλιο.  Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η  λευκή τρούφα συλλέγεται σε μικρή ποσότητα σε Σερβία, Κροατία, Σλοβενία και φυσικά στην Ελλάδα (από πρόσφατες καταγραφές).

 

Η καταγραφή λευκής πολύτιμης τρούφας Tuber magnatum σε εδάφη της ελληνικής επικράτειας υποδηλώνει ότι ίσως να υπάρχουν και εδάφη που να μπορεί να καλλιεργηθεί.

Καταγράφηκε το μήνα Οκτώμβριο για δύο συνεχόμενα χρόνια στη ζώνη της δρυός και συγκεκριμένα σε δέντρα φουντουκιάς (Corylus avellana) και γαύρου ανατολικού (Carpinus orientalis). Το υψόμετρο είναι περίπου στα 200 με 450 μέτρα, εκεί άλλωστε όπου έχουμε και τις περισσότερες καταγραφές ειδών τρούφας στην Ελλάδα, και εκεί άλλωστε όπου βρίσκεται και η ζώνη της δρυός.

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Καρπόσωμα: Συνεκτικό συμπαγές 2,7-3.8 cm.

Χρώμα: Ανοικτό καστανό έως ωχρο-κίτρινο.

Σχήμα:  Σφαιρικό, ελαφρώς λοβωτό με μικρές κατά τόπους κοιλότητες.

Περίδιο: Λευκωπό κατά τόπους σε δομή ψευδοπαρεγχύματος με λεία επιφάνεια.

Θρόμβος: Σαρκώδης, συμπαγής, συνεκτικός, υψηλής πυκνότητας. Χρώμα γόνιμων περιοχών ανοικτό καστανό προς το κεραμιδί κατά τόπους. Στείρες περιοχές υπόλευκου χρωματισμού. Χαρακτηριστική δομή Tuber με τις στείρες περιοχές να δημιουργούν ένα δίκτυο.

Οσμή : Έντονη, ευχάριστη που παρομοιάζει λίγο και με μυρωδιά γκαζιού ή μεθανίου.

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί: Διαστάσεων 65 x 40-60 μm, αποτελούμενοι από 1-4  σπόρια, σφαιρικοί, εύθραυστοι,  με κατά περίπτωση κοντό ποδίσκο.

Σπόρια: Χρώματος καστανοκίτρινου, σφαιρικά, διαστάσεων κατά μέσο όρο 26,10 x 23,44 μm. Η επιφάνεια των σπορίων καλύπτεται από κατά τόπους κάθετες  ευδιάκριτες ακίδες και από δίκτυο με μορφή κυψέλης αποτελούμενο από λίγα [2-3  κατά μήκος της μέγιστης διάστασης του σπορίου (μήκος)] και μεγάλα (4-5 μm) ακανόνιστα πολυγωνικά χωρία.

 

Χαρακτηριστικά της τοποθεσίας συλλογής σε συνδυασμό με την έντονη οσμή γκαζιού ή μεθανίου, τη λεία επιφάνεια ανοικτού χρωματισμού, τη δομή και την εμφάνιση του θρόμβου, τις διαστάσεις, το σχήμα  και το σφαιρικό σχηματισμό ασκών και σπορίων με κυψελοειδή διαμόρφωση των τελευταίων με περιορισμένα ακανόνιστα πολυγωνικά χωρεία , διαχωρίζουν σαφώς το δείγμα από τα είδη T. excavatum, T. fulgens, και T. dryophilum που επίσης διαθέτουν σπόρια παρόμοιας διαμόρφωσης και διαστάσεων και χαρακτηρίζονται ως είδη χαμηλής εμπορικότητας και γαστρονομικής αξίας.

 

Tuber borchii (Μπόρκειος τρούφα)

 

Είδος με μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση στον ελλαδικό χώρο. Έιδος αρκετά κοινό στα δάση της Ελλάδα . Έχει καταγραφεί μέχρι τώρα κυρίως στη ζώνη της δρυός (450 έως 800 μέτρα) και κατά περίπτωση χαμηλότερα (150 έως 450 μέτρα). Χαρακτηρίζεται ως ανοιξιάτικη τρούφα που παρομοιάζει πολύ με τη λευκή πολύτιμη τρούφα του χειμώνα. Συλλέγεται από αρχές Δεκεμβρίου μέχρι και τέλος Μαρτίου, είναι είδος γενικά μικρό σε διαστάσεις. Είδη δέντρων στα οποία έχει καταγραφεί: Quercus cerris (δρυς η κηρρίς), Corylus avellana (η κοινή φουντουκιά), Q. coccifera (το κοινό πουρνάρι), Pinus pinea (κουκουναριά) και Pinus brutia (η τραχεία πεύκη). Είναι είδος με άρωμα αρκετά ήπιο και ευχάριστο.

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Καρπόσωμα: Συνεκτικό αρκετά σκληρό με αμυδρά χνουδωτή και απαλής υφής επιφάνεια διαμέτρου 1,2– 1.4 cm.

Χρώμα: Από ωχροκάστανο έως κοκκινοκάστανο , με κατά τόπους  κοκκινοκάστανα στίγματα.

Σχήμα:  Σχεδόν σφαιρικό ανομοιόμορφο χωρίς ευδιάκριτους λοβούς και  εμφανή κοιλότητα στη βάση (basal cavity).

Περίδιο: Λεπτό έως πολύ λεπτό μικρότερο από 200μm. Κύτταρα περιδίου σφαιρικά έως πολυγωνικά με δομή ψευδοπαρεγχύματος..

Θρόμβος: Σαρκώδης με ολιγάριθμες στείρες περιοχές πλατιές και χρώματος υπόλευκου. Γόνιμες περιοχές με πολλά ασκοσπόρια που εισχωρούν και στις στείρες περιοχές. Χρώμα σκούρο καστανό έως καστανοκόκκινο.

Οσμή: Έντονη, ευχάριστη όχι πολύ οξεία.

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί:  1 - 4 (5) σπόρια. Σφαιρικοί έως ελλειψοειδείς χωρίς ποδίσκο. Διαστάσεις    70 x 90 – 50 x 80 μm.

Σπόρια: Σφαιρικά έως ελλειψοειδή, περιμετρικά κλειστά (χωρίς οπές) κυψελωτά με μικρές ακίδες στην περιφέρεια μήκους κατά μέσο όρο 4,24 μm. Ο μέσος όρος του αριθμού των χωρισμάτων – κυψελών κατά τη μέγιστη διάσταση είναι 6 χωρίσματα περίπου.

 

Χαρακτηριστικά της τοποθεσίας συλλογής και του είδους βλάστησης σε συνδυασμό με τη συμπαγή δομή, την εποχή συλλογής, την ευχάριστη οσμή, τη λεία επιφάνεια ωχροκάστανου έως κοκκινοκάστανου χρωματισμού, τη δομή και την εμφάνιση του θρόμβου, τις διαστάσεις, το σχήμα  και το σφαιρικό σχηματισμό ασκών και σπορίων με κυψελοειδή διαμόρφωση των τελευταίων με πολυάριθμα ακανόνιστα πολυγωνικά χωρεία , διαχωρίζουν σαφώς το δείγμα από το κατ’ εμφάνιση παρόμοιο στην πρώτη ματιά είδος T. magnatum.

 

Tuber macrosporum (Η ήπια μαύρη Τρούφα)

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Χρώμα: καστανό έως καστανοκόκκινο με μια ελαφριά κατά τόπους απόχρωση του κεραμιδί.

Σχήμα:  Σφαιρικό προς το ακανόνιστο, διαμέτρου 2-5 cm περίπου. Συμπαγές χωρίς κοίλωμα στη βάση.

Περίδιο: Αρκετά παχύ, αποτελούμενο από καστανά έως καστανοκόκκινα, ευδιάκριτα με γυμνό μάτι, ογκίδια πολυγωνικά, ελαφρώς πυραμιδοειδή, διασπασμένα κατά περίπτωση με πιεσμένη  κορυφή.

Θρόμβος: Σαρκώδης, χρώματος γκρι - καστανού  έως καστανού - λιλά. Οι στείρες περιοχές  είναι λευκές έως υπόλευκες, διακλαδισμένες και αλληλοδιακοπτόμενες.

Οσμή: Έντονη, ευχάριστη που παρομοιάζει λίγο και με μυρωδιά γκαζιού.

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί: Διαστάσεων 90 -120 x 60-80 μm, αποτελούμενοι από 1-3 (4)  σπόρια, σφαι-ρικοί έως ελλειψοειδείς, με κατά περίπτωση κοντό και πεπλατυσμένο ποδίσκο.

Σπόρια: Χρώματος καστανοκίτρινου, ελλειψοειδή, διαστάσεων 37.74-72.99 x 23.64-46.97 μm. Η επιφάνεια των σπορίων καλύπτεται από κατά τόπους κοντές κάθετες  ακίδες και από δίκτυο με μορφή κυψέλης αποτελούμενο από ακανόνιστα πολυγωνικά χωρεία, με αριθμό 6-8 (10) κατά μήκος της μέγιστης διάστασης του σπορίου (μήκος).

 

Το συγκεκριμένο είδος τρούφας πολλές φορές μπερδεύεται με το είδος T. brumale ή λιγότερο με τη μελανόσπορη τρούφα. Είναι είδος αρκετά επιλεκτικό σε συνθήκες και είδη βλάστησης. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει βρεθεί και για την Ελλάδα σε θέσεις όπου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου βρίσκονται κάτω από το νερό. Προτιμάει χαράδρες, υδάτινα  ρεύματα και πολύ πολύ υγρασία.Θεωρείται δε, κατά πολλούς προοιωνός για την εύρεση λευκής πολύτιμης τρούφας, γι’αυτό και συλλέγεται την ίδια περίοδο με αυτήν.

 

Τέλος, βασικά του χαρακτηριστικά θεωρούνται η καστανή έως καστανοκόκκινη επιφάνεια με τη διακόσμηση που παρομοιάζει με μελανόσπορη τρούφα, και τα σπόρια με τις πολυάριθμες κυψέλες (όπως σχεδόν στη μπόρκειο τρούφα).

 

Tuber mesentericum (Truffe noire du Lorraine, Bagnoli black Truffle)

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Χρώμα: καστανό έως καστανόμαυρο με μια ελαφρά κατά περίπτωση απόχρωση του γκρί.

Σχήμα: Σφαιρικό έως ελλειψοειδές που κατά περίπτωση γίνεται και ακανόνιστο, διαμέτρου 2.4-4.6  cm περίπου με χαρακτηριστικό κοίλωμα στη βάση του καρποσώματος (basal cavity).

Περίδιο: Αρκετά παχύ, αποτελούμενο από καστανά έως καστανόμαυρα, ευδιάκριτα με γυμνό μάτι, ογκίδια πολυγωνικά – πυραμιδοειδή, διασπασμένα κατά περίπτωση σε ακτινωτά μέρη ελαφρώς πεπιεσμένα στην κορυφή. Η τομή του περιδίου εμφανίζει σφαιρικά και πολυγωνικά κύτταρα που όλα μαζί  δημιουργούν  μορφή ψευδοπαρεγχύματος.

Θρόμβος ( περίτεχνος εσωτερικός διάκοσμος): Σαρκώδης, χρώματος ανοικτού γκρι  έως κανελί με διάφορες αποχρώσεις του καστανού. Στείρες περιοχές πολυάριθμες, κοντές  και ελαφρώς πεπλατυσμένες.  Στείρες περιοχές χρώματος υπόλευκου έως  λευκού που σπάνια αναστομώνονται και συνήθως εκτείνονται από το περίδιο ως το κοίλωμα της βάσης (basal cavity). Γόνιμες περιοχές χρώματος ανοικτού γκρι – καστανού με πολλά σπόρια που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του θρόμβου.

Οσμή: Χαρακτηριστική, έντονη, παρομοιάζει με διάλυμα ιωδίου ή μυρωδιά γκαζιού.

 

 

Μικροσκοπικά Χαρακτηριστικά

 

Ασκοί:  Σχήμα σφαιρικό έως ελλειψοειδές με κατά περίπτωση παρουσία  ποδίσκου. Αριθμός σπορίων  κατά πλειοψηφία 1-4 σε κάθε ασκό. Διαστάσεις ασκών 80 - 110 x 60 – 75 μm συμπεριλαμβανομένου και του ποδίσκου.

Σπόρια: Ελλειψοειδή -  σφαιρικά, περιμετρικά κλειστά (χωρίς οπές), διαστάσεων 24,8 - 42,27 x 21,24 - 37,32 μm με αρκετά πολυγωνικά έως ακανόνιστα χωρία – κυψέλες, που πολλές φορές εμπεριέχουν ατελείς μικροχωρία – μικροκυψέλες. Ο αριθμός των χωρίων στη μεγάλη διάσταση του μήκους κυμαίνεται από 3 – 5.

 

 

Το συγκεκριμένο είδος τρούφας συλλέγεται την ίδια περίοδο με το είδος T. aestivum fo. uncinatum και γι’αυτό πολλές φορές μπερδεύεται από μη έμπειρους συλλέκτες. Η κατανάλωσή του περιορίζεται κατά βάση στη Γαλλία γι’αυτό και δεν συμπεριλαμβάνεται στα εμπορικά είδη.

 

Τέλος, από μακροσκοπικής άποψεως παρομοιάζει με φθινοπωρινή μαύρη αλλά και χειμερινή μαύρη τρούφα.

 

© 2017  All rights reserved by Precious Truffle