Οι κοινώς επονομαζόμενες «τρούφες» του γένους Tuber χαρακτηρίζονται ως υπόγειες καρποφορίες ασκομυκήτων που συμβιώνουν με τις ρίζες ανωτέρων φυτών και ιδιαίτερα δασικών δέντρων. Η μυκοορριζική αυτή συμβίωση χαρακτηρίζεται ως εκτότροφη μυκόρριζα, όπου οι υφές του μύκητα περιβάλλουν τα ριζίδια του φυτού σχηματίζοντας ένα πλέγμα (του Hartig), ανταλλαγής νερού, αζωτούχων ενώσεων, καλίου, φωσφόρου, σιδήρου,  ιχνοστοιχείων και υδατανθράκων

 

 Η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της μυκόρριζας σε καλλιέργεια, επιτυγχάνεται με τεχνικές εφαρμογής ριζοποτίσματος σε κατάλληλες χρονικές περιόδους (ανάλογα με το είδος της τρούφας) και κατόπιν ποσοτικής εκτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης των ριζών.

Το Precious Truffle και η ομάδα του είναι εδώ για να σας παρέχει  εξειδικευμένες υπηρεσίες στην παρουσία και στην ποσοτική εκτίμηση της μυκόρριζας των δέντρων σας (με μικροσκοπικές, στερεοσκοπικές μεθόδους παρατήρησης και PCR DNA αναλύσεις) καθώς και να βελτιώσει για εσάς την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων καρποσωμάτων, με εφαρμογή ειδικού διαλύματος ριζοποτίσματος στα επιλεγμένα δέντρα σας.

 

© 2017  All rights reserved by Precious Truffle