Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγκατάσταση μιας νέας φυτείας τρούφας είναι η εξής:

Αυτοψία του υποψήφιου χωραφιού 2-3 μήνες πριν την εγκατάσταση (για τον προγραμματισμό κατάλληλων προ-εγκατάστασης φροντίδων).

 

Εδαφοληψία από έκταση χωραφιού 1-10 στρεμμάτων με συγκεκριμένη μέθοδο.

Μελέτη της φυσικής βλάστησης της γύρω περιοχής (δέντρα, θάμνοι και ποώδη βλάστηση - φυτά δείκτες) και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της θέσης του χωραφιού.

 

Η pHμέτρηση γίνεται σε συνεργασία με δικό μας εδαφολογικό εργαστήριο.

 

Αν όλα τα παραπάνω είναι κατάλληλα, τότε υποδεικνύουμε το κατάλληλο είδος τρούφας και δασοπονικού είδους και συντάσσουμε για εσάς την τεχνική μελέτη εγκατάστασης της φυτείας σας και το πρόγραμμα καλλιεργητικών φροντίδων για τα 5 πρώτα έτη.

 

© 2017  All rights reserved by Precious Truffle