Με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανεύρεσης τρούφας, μελετάμε επιλεγμένους βιοτόπους, που εσείς έχετε επιλέξει, για εμφάνιση εποχιακής τρούφα αλλά και για τις ακριβείς τοποθεσίες τους σε GPS.

 

Το κυνήγι τρούφας σε επιλεγμένη περιοχή γίνεται επίσης και στην αυτοψία υποψήφιου χωραφιού για καταλληλότητα εγκατάστασης μελλοντικής φυτείας, με σκοπό την καλύτερη εικόνα του μικροκλίματος.

 

 

 

 

© 2017  All rights reserved by Precious Truffle