Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αναγνώριση δειγμάτων τρούφας, αναλύεται στα παρακάτω βήματα:

 

  • Παραλαβή του δείγματος
  • Καταγραφή γενικών στοιχείων του δείγματος (ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία συλλογής, περιοχή συλλογής, δασικό είδος βλάστησης, υψόμετρο και συλλέκτης)
  • Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της τρούφας και φωτογράφηση
  • Μικροσκοπική και μακροσκοπική παρατήρηση (με χρήση μικροσκοπίου και στερεοσκοπίου)
  • Μετρήσεις χαρακτηριστικών
  • Εξαγωγή αποτελέσματος και αποστολή απάντησης στον ενδιαφερόμενο

© 2017  All rights reserved by Precious Truffle