Στην εγκατάσταση μιας νέας φυτείας τρούφας, ακολουθούνται αυστηρά τα παρακάτω βήματα για το μέγιστο παραγωγικό αποτέλεσμα:

 

  • Αυτοψία (Precious Truffle Team).
  • Εδαφοληψία - Εδαφολογική ανάλυση για τρούφα.
  • Μελέτη περιμετρικής βλάστησης.
  • Γενική ανάλυση της περιοχής (γεωκλιματική και μυκητολογική ως προς την παρουσία αυτοφυών ειδών τρούφας).
  • Προετοιμασία του χωραφιού για να δεχτεί τα νέα φυτάρια (Πρόγραμμα προκαλλιεργητικών φροντίδων).
  • Κατασκευή περίφραξης.
  • Αρδευτικό σύστημα.
  • Φύτευση φυταρίων (σχεδιάγραμμα φύτευσης, φυτευτικός σύνδεσμος και μέθοδος μίξης δασικών ειδών και ειδών τρούφας).
  • Μέτρα προστασίας φυταρίων.
  • Πότισμα.

Η αρχική επιλογή του χώρου εγκατάστασης μιας μελλοντικής φυτείας με εμβολιασμένα δασικά είδη, προϋποθέτει την συμφωνία με ορισμένα βασικά πρωταρχικά κριτήρια.

 

Α) Γεωγραφική θέση

Β) Περιμετρική βλάστηση και υπάρχουσες καλλιέργειες

Γ) Εδαφολογική ανάλυση

Δ) Προσανατολισμός

Ε) Υψόμετρο

ΣΤ) Αν είναι εφικτό (από καταγραφές ή μαρτυρίες) λαμβάνεται μια γενική εικόνα για την ετήσια διακύμανση θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων.

 

Γενικά το ιδεώδες κλίμα και έδαφος για την καλλιέργεια τρούφας είναι:

 

Χειμώνας: θερμοκρασίες του αέρα κατά τη νύχτα άνω των -7°C και ημέρας μεταξύ 8°C και 14°C.

Άνοιξη: εναλλαγή ψυχρών και θερμών περιόδων.

Καλοκαίρι: θερμό με θερμοκρασίες αέρα από 17°C έως 40°C που διακόπτεται από καταιγίδες, που συμβαίνουν κυρίως κατά το 1ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Φθινόπωρο: όχι πολύ υγρό.

Ασβεστώδη ή ασβεστούχα εδάφη με μεγάλο εύρος περιεκτικότητας σε ασβέστιο και με υψηλό pH, καλό αερισμό, καλή στράγγιση και χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο.

 

 

 

© 2017  All rights reserved by Precious Truffle